Уредби

 

Уредба за правото на лицата со инвалидност и други лица да бидат ослободени од партиципација за студирање 18.10.2022
 
Уредба за начинот на организирање и реализирање на наставата во услови на вонредни околности во основните и средните училишта 13.10.2020
 
Уредба со законска сила за издавање на ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини заради подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот за време на вонредна состојба 17.6.2020
 
Уредба со законска сила за доделување на финансиски поддршка на ученици запишани во јавните средни училишта за купување на училишен прибор, а кои се од семејни домаќинства со низок доход, за време на вонредна состојба 17.6.2020
 
Уредба со законска сила за плаќање на дел од партиципацијата во трошоците за студирање за студенти, партиципација за сместување во студентски дом и партиципација на трошоците за приватно сместување 17.6.2020
 
Уредба со законска сила за примена на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта за време на вонредна состојба 20.5.2020
 
Уредба со законска сила за примена на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење за време на вонредна состојба 20.5.2020
 
Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на законот за средното образование за време на вонредна состојба 05.5.2020
 
Уредба со законска сила за примена на законот за студентскиот стандард за време на вонредна состојба 04.4.2020
 
Уредба со законска сила за примена на законот за учебници за основно и средно образование за време на вонредна состојба 04.4.2020
 
 
1 / 2 1 2