Твининг проект: Понатамошна поддршка за имплементирање на НРК

 

Април 2022 – активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21, финансиран од Европската Унија 11.5.2022
 
Што сe се случуваше во март – активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21, финансиран од Европската Унија 19.4.2022
 
Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21 финансиран од Европската Унија во текот на месец февруари 28.3.2022
 
Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21 финансиран од Европската унија во текот на месец јануари 16.2.2022
 
Прв состанок на Управниот Комитет на Твининг Проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21 01.12.2021