Нострификација

 

Нострификација

 

 

Документи потребни за признавање и еквиваленција на свидетелство за основно образование:

Потребни документи за признавање и еквиваленција на свидетелство за основно образование

- Образец на барање за признавање на свидителство стекнато во странство (МК)

Образец на барање за признавање на свидителство стекнато во странство (МК-АЛ)

 

 

Потребни документи за нострификација за средно образование

- Молба за нострификација

 - Изјава

 

 

Признавање на високообразовни квалификации: 

- Барање за признавање на странска високообразовна квалификација

- Листа на потребни документи за прв циклус универзитетски студии

- Листа на потребни документи за втор циклус магистерски студии

- Листа на потребни документи за трет циклус докторски студии

 

Ранг листи на првите 500 универзитети:

- www.arwu.org

- www.usnews.com

- www.timeshighereducation.com/world-university

 

 

[ 7156 ]