Енергетска ефикасност во студентските домови

 

 

Јавен повик за ангажирање на експерт – Eлектро инжeнер за потребите на проектот /програмата „Обнова на енергетската ефикасност во студентските домови во Северна Македонија“ (со повеќе информации)

 

Јавен повик за ангажирање на експерти за потребите на проектот /„Обнова на енергетската ефикасност во студентските домови во Северна Македонија“ (со повеќе информации)

 

Општи информации за Проектот/Програмата

 

Проектот/Програмата „Обнова на енергетската ефикасност во студентските домови во Северна Македонија“ се однесува на унапредување на енергетски-ефикасна реконструкција и модернизација на избрани јавни објекти во образовниот сектор (државни студентски домови) во Република Северна Македонија; конкретно: зголемување на енергетската ефикасност, структурниот интегритет и основната удобност во студентските домови. Програмата ќе се фокусира на државните студентски домови во следните градови: Скопје, Прилеп, Битола, Охрид и Штип.

 

Заедно со обновата на енергетската ефикасност на зградите и структурното зајакнување, основните мерки за удобност ќе бидат суштински дел од Програмата, како што е реновирање на санитарни инсталации, обнова на електрична опрема, безбедносни мерки, стандардни работни соби, итн. со цел да се подобри средината за живеење и учење за студентите. Покрај тоа, таму каде што е можно, треба да се користи обновлива енергија (фотоволтаична или соларна топлинска енергија). Целокупната цел на Програмата е да придонесе за подобри услови за живеење и учење на студентите. 

 

Министерството за образование и наука е одговорно за спроведување на Програмата.

 

Дизајнот на Програмата се заснова на претходни подготвителни дискусии и средби, особено на Мисијата за изнаоѓање факти и Енергетските ревизии спроведени од германскиот консултант, д-р Харалд Киефер ((Harald Kiefer) во април 2019 година и врз основа на Записникот од средба потпишан на 30.10.2019 за локалната проценка на Програма од 20 до 23 август 2019 година, потпишан помеѓу KfW, МОН и Министерството за финансии.

 Покрај заемот од Германската развојна банка (KfW), Програмата исто така е поддржана со грант од Европската комисија преку Регионалната програма за енергетска ефикасност (Reep Plus) согласно Рамката за инвестиции за Западен Балкан („РИЗБ“).

 
 
[ среда, 03 март 2021 ] [ 0 ]