Министерство за образование и наука

  / Банери / Објава на резултати од објавен тендер за ангажирање на консултант за ревизија на техничка документација за проектот Енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови во Северна Македонија

Објава на резултати од објавен тендер за ангажирање на консултант за ревизија на техничка документација за проектот Енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови во Северна Македонија

 

Информираме дека процедурата за доделување на Договор за Проект бр.44523, KfW Procurement бр. 507768 и број на заем BMZ 2019 69 013 за ангажирање на Консултант за ревизија на Техничка Документација за проектот Енергетски Ефикасна Рехабилитација на Студентските домови во Северна Македонија, е доделен на Хидро Градежен Инженеринг Доо Скопје, како понудувач најповолна понуда со вредност од Триесет и седум илјади седумстотини и шеесет Евра (37.760,00 ЕУР), со вклучен ДДВ.
 
 

Банери

Back to top
Close Offcanvas Sidebar