Формулари и пријави

 

  

УППИ образец за продолжување на правото на стипендија

УППИ образец за конкурирање за стипендија

 

 

 

Предлог Статут на основно училиште, согласно новиот Закон за основното образование и Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта 07.11.2019
 
Предлог Статут на основно училиште, согласно новиот Закон за основното образование и Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта 07.11.2019
 
УППИ Образец за продолжување на стипендии (2022/2023) 15.8.2013
 
Формулар ОБ-2 за доставување годишен извештај за научно-истражувачки проекти 08.10.2012
 
Формулар ОБ-3 за Завршен извештај за научноистражувачки проект 02.10.2012
 
Полагање на стручен испит 17.9.2011
 
Прашалник за училиштата 21.9.2010
 
Пријава за запишување во Регистар на субјектите кои вршат научно-истражувачка работа 22.2.2010
 
 
 
[ среда, 06 март 2019 ] [ 10219 ]