Државен секретар

 

Државен секретар

 

Сељатин Бељули

 

Сељатин Бељули е именуван за државен секретар во Министерството за образование и наука на 26.10.2020 година. Има претходно работно искуство од 25 години, од кои 15 години во Агенција за вработување на Република Северна Македонија и 10 години во основно и средно образование како училишен педагог.

 

Дипломирал на Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, група педагогија. Има учествувано на бројни семинари, обуки и настани од сферата на трудот и образованието. Заедно со своите колешки и колеги од АВРСМ има постигнато забележителни резултати во остварување на зацртаните цели од Оперативните планови за вработување од 2007 до 2020 година.

 

Бељули се има стекнато со голем број сертификати и признанија од страна на домашни и меѓународни институции како од областа на образованието така и од областа на трудот.

 

Роден е во 1967 година.

 

[ 5632 ]