Sekretar shtetëror

 

Sekretar shtetëror

 

Selatin Beluli

 

Selatin Beluli u emërua sekretar shtetëror në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës më 26.10.2020. Ka përvojë të mëparshme të punës prej 25 vjetësh, nga të cilat 15 vjet në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 10 vjet në arsimin fillor dhe të mesëm si pedagog i shkollës.

 

Diplomoi në Fakultetin Filozofik në Universitetin "Shën Cirili dhe Metodi" në Shkup, grupi i pedagogjisë. Ka marrë pjesë në shumë seminare, trajnime dhe evenimente në fushën e punës dhe arsimit. Së bashku me kolegët dhe koleget e tij të APRMV-së, ka arritur rezultate të jashtëzakonshme në realizimin e qëllimeve të përcaktuara të Planeve Operative të Punësimit nga viti 2007 deri në vitin 2020.

 

Beluli ka fituar një numër të madh certifikatash dhe mirënjohjesh nga institucionet vendase dhe ndërkombëtare në fushën e arsimit dhe të punës.

 

U lind në vitin 1967.

[ 340 ]