Календари

 

 Календар за дополнување на календарот за организација на учебната 2020/2021 година во јавните средни училишта
 Календар за организација на учебната 2020/ 2021 година во јавните средни училишта
 Календар за изменување на календарот за организација на учебната 2020/ 2021 година во јавните средни училишта
 Календар за изменување на календарот за организација и работа на основните училишта за учебната 2020/ 2021 година (2)
 Календар за организација на учебната 2020/ 2021 година во јавните средни училишта
 Календар за организација и работа на основните училишта за учебната 2020/ 2021 година
 Календар за изменување на календарот за организација и работа на основните училишта за учебната 2020/ 2021 година
 Календар за изменување на календарот за организација на учебната 2018/2019 година во јавните средни училишта
 Календар за организација на учебната 2019/ 2020 година во средни училишта
 Календар за организација на учебната 2019/ 2020 година во основните училишта
 Календар за организација на учебната 2017/ 2018 година во основните училишта
 Календар за организација на учебната 2017/ 2018 година во средни училишта
[ 5149 ]