Вести и настани

 

Јавен оглас за избор на рецензенти кои ќе ги рецензираат проектите по објавениот Конкурс за финансирање на научно -истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година ( поддршка за развој на лабораториски ресурси) 21.9.2021
 
Јавен оглас за избор на рецензенти кои ќе ги рецензираат проектите по објавениот Конкурс за распределба на средства за финансирање на научно-истражувачки проекти на Јавните научни установи за 2021 година 21.9.2021
 
МОН: се организираат обуки за обучувачи на ментори вработени во компаниите кои учествуваат во реализација на концептот на дуално образование преку практична едукација на учениците 21.9.2021
 
МОН ќе добие експертска поддршка од Естонија за развој на дигитализацијата во образованието 21.9.2021
 
МОН: повторно активни конкурсите за стипендии за ученици запишани во дуални паралелки и во тригодишно средно стручно образование 21.9.2021
 
Царовска за Сител ТВ: Со реформата наставниците добија слобода да го креираат часот за да можат учениците да ги постигнат резултатите од учење 20.9.2021
 
Царовска за Сител ТВ: Состојбата во училиштата е стабилна, се уште нема потреба да се менува сценариото, ова го потврдија и здравствените власти 20.9.2021
 
Повторен конкурс за доделување 390 (триста и деведесет) стипендии за ученици кои кои реализираат наставни планови и програми за стручно оспособување и стручно образование од тригодишно траење во јавните и средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година 20.9.2021
 
Повторен конкурс за доделување 900 (деветстотини) стипендии за ученици кои ќе се запишат во паралелки во стручно образование во кои ќе се реализира практично образование со зголемен број на часови согласно програмите за стручно образование од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година 20.9.2021
 
МОН: Во тек е известувањето за апликациите за субвенциониран студентски оброк во рамки на првиот рок 20.9.2021
 
 
1 / 89 1 2 3 ..