Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / / Shpallja e rezultateve të tenderit të publikuar për angazhimin e konsulentit për revizionin e dokumentacionit teknik për projektin Rehabilitimi efikas energjetik i konvikteve për studentë në Maqedoninë e Veriut

Shpallja e rezultateve të tenderit të publikuar për angazhimin e konsulentit për revizionin e dokumentacionit teknik për projektin Rehabilitimi efikas energjetik i konvikteve për studentë në Maqedoninë e Veriut

 

Ju informojmë  se procedura për ndarjen e kontratës së projektit nr.44523, KfW nr. 507768 dhe numri i kredisë BMZ 2019 69 013 për angazhimin e Konsulentit për revizionin e Dokumentacionit Teknik për projektin Rehabilitimi me efikasitet energjetik i konvikteve për studentë  në Maqedoninë e Veriut, i është dhënë Hydro Construction Engineering Doo Shkup, si ofertues më i favorshëm me vlerë prej tridhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë euro (37,760.00 euro), përfshirë TVSH-në.

 

Link

 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar