Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / МОН ја дигитализираше постапката за признавање странски дипломи и образовни квалификации, од утре поднесување документи само по електронски пат

МОН ја дигитализираше постапката за признавање странски дипломи и образовни квалификации, од утре поднесување документи само по електронски пат

 

МОН ја дигитализираше постапката за признавање странски дипломи и образовни квалификации, од утре поднесување документи само по електронски пат

 

Министерството за образование и наука информира дека лицата кои имаат потреба од признавање на странски дипломи и образовни квалификации од 4.11.2022 ќе можат да ја користат оваа услуга исклучиво по електронски пат.

Поднесување на барање за нострификација/еквиваленција на образовни квалификации стекнати надвор од Република Северна Македонија, заедно со сите неопходни документи согласно постоечките правните прописи, ќе се врши преку порталот www.e-uslugi.mon.gov.mk.

Изработениот позадински софтвер овозможува електронско водење и решавање на предметите од страна на комисиите во Министерството за образование и наука и на овој начин значително се крати времето, но и дел од трошоците кои настануваат при користењето на оваа услуга.

Процесот на дигитализација на образованието и на образовните услуги и понатаму ќе биде една од приоритетните цели во програмските определби на Владата и Министерството за образование и наука, а со цел модернизација и интеграција на националниот образовен систем во европскиот образовен простор. Во иднина и низа други услуги ќе бидат дигитализирани, за што јавноста навремено ќе биде информирана.

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar