Министерство за образование и наука

  / Односи со јавност / 21 документ - информации од јавен карактер, транспарентност и отчетност

21 документ - информации од јавен карактер, транспарентност и отчетност

 

 

 1. Стратешки план на Министерството за образование и наука
 2. Буџет
 3. Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
 4. Ревизорски извештаи
 5. План за јавни набавки
 6. Правилник за внатрешна организација  
 7. Органограм за внатрешна организација
 8. Правилник за систематизација на работните места
 9. Список на лица вработени во министерството со позиција, службен е-маил и службен телефон
 10. Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на министерството
 11. Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерството за остварување на нивните права
 12. Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
 13. Листа на информации од јавен карактер
 14. Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер
 15. Правилник за заштитено внатрешно пријавување
 16. Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување 
 17. Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон
 18. Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања
 19. Листа на активни регистри што ги води министерството
 20. Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар 
 21. Најава на месечни настани или онлајн календар и огласи

  

Дополнителни информации: 

 1. Анкетен лист - министер за образование и наука
 2. Анкетен лист - заменик министер за образование и наука
 3. Анкетен лист - државен секретар
[ четврток, 18 април 2019 ] [ 636 ]

 

Односи со јавност

Back to top
Close Offcanvas Sidebar