Буџет

 

Буџет за 2021 

 

Буџет за 2018

Предлог буџет за 2018 

Дополнет Предлог Буџет за 2018 година

Буџет за 2017

Буџет за 2017

Генерален план за јавни набавки

- Прва измена

- Втора измена

- Трета измена

- Четврта измена

Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година (13 август)

Одлука за прераспределба на средства 2017 (17 ноември)

Ревизорски извештаи:

- Основен буџет

- Нострификација

- Студентски кредити

- Оштетени учебници

- Полагање стручен испит за приправници

Распределба на наменските и блок дотации по општини за 2017 година

Реализација на буџет - 2017 година

Буџет за 2016

Реализација на буџет - 2016 година

 
 
[ среда, 06 март 2019 ] [ 605 ]