Протоколи

 

Протокол за постапување при сместување на ученици во Јавните ученички домови во Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година 30.7.2021
 
Протокол за постапување на државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија во академската 2021/2022 година 30.7.2021
 
План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2021/2022 година 02.7.2021
 
Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/2022 година 02.7.2021
 
Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/2022 година 02.7.2021
 
Протокол за постапување на средните училишта при реализација на испитите од државната матура за учебната 2020/2021 година 17.3.2021
 
Протокол за организирање и реализирање на натпревари во средните училишта во услови на пандемија од COVID - 19 15.3.2021
 
Протокол за организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети, на општинско, регионално и државно ниво во основното образование во услови на пандемија 15.3.2021
 
Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година 02.9.2020
 
Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година 02.9.2020
 
 
1 / 2 1 2