Протоколи

 

Протокол за постапување на средните училишта при реализација на испитите од државната матура за учебната 2020/2021 година 17.3.2021
 
Протокол за организирање и реализирање на натпревари во средните училишта во услови на пандемија од COVID - 19 15.3.2021
 
Протокол за организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети, на општинско, регионално и државно ниво во основното образование во услови на пандемија 15.3.2021
 
Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година 02.9.2020
 
Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година 02.9.2020
 
Протокол за утврдување и постапување на јавните и приватните високообразовни установи, односно единиците во состав при изведување на испитите 02.6.2020
 
Протокол за постапување на Математичко-информатичката гимназија за време на полагање на приемниот испит на учениците во учебната 2020/2021 година 02.6.2020
 
Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Македонија за време на запишувањето на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година 02.6.2020
 
Протокол за утврдување на процедурата за запишување на ученици во прво одделение во основните училишта 02.6.2020