404 Page Not Found!

 

Protokolli për veprim gjatë akomodimit të nxënësve në konviktet publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin shkollor 2021/2022 7/30/2021
 
Protokolli për veprimin e konvikteve shtetërore për studentë dhe objekte tjera për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin akademik 2021/2022 7/30/2021
 
PLANI PËR MBAJTJEN E MËSIMIT NË SHKOLLAT FILLORE DHE TË MESME 7/2/2021
 
Protokoll për veprim të shkollave të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për realizimin e procesit edukativo – arsimor me prani fizike të nxënësve në vitin shkollor 2020/2021 7/2/2021
 
Protokoll për veprim të shkollave fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut për realizimin e procesit edukativo-arsimor me prani fizike të nxënësve në vitin shkollor 2021/2022 7/2/2021
 
Protokolli për veprimin e shkollave të mesme nga matura shtetërore për vitin shkollor 2020/2021 3/17/2021
 
6/2/2020
 
6/2/2020
 
6/2/2020
 
6/2/2020