Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Конкурси за доделување на ученички и студентски стипендии за 2021-2022 година

Конкурси за доделување на ученички и студентски стипендии за 2021-2022 година

 

Конкурси за ученички стипендии:

- стипендии за социјална поддршка на ученици 

- стипендии за ученици со посебни потреби

-стипендии за ученици – деца без родители

- стипендии за талентирани ученици

- стипендии за талентирани ученици – спортисти

- стипендии за талентирани ученици – уметници

- стипендии за ученици запишани во дуални паралелки

- стипендии за ученици од прва година кои реализираат наставни планови и програми од електро-техничка струка, градежно-геодетска струка, угостителско - туристичка струка, земјоделско-ветеринарна струка, машинска струка или текстилно-кожарска струка

- стипендии за ученици запишани во тригодишно стручно образование

- стипендии за ученици од градежно – геодетска струка

- стипендии за ученици од машинска струка

- стипендии за ученици од текстилно - кожарска струка

- стипендии за ученици од угостителско – туристичка струка

- стипендии за ученици од земјоделско – ветеринарна струка

- стипендии за ученици од електротехничка струка

- стипендии за ученици од Математичко – информатичка гимназија

- стипендии за ученици од Спортска академија

- стипендии за ученици Роми

 

Конкурси за студентски стипендии:

- стипендии за студенти запишани на прв циклус на студии на домашните високообразовни установи

 - стипендии за странски државјани од интерес за РСМ

- стипендии за студенти Роми

 

 

 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar