Стипендии

 

ПОДАТОЦИ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЈАВЕНИ ПОВИЦИ И КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИ

Во прилог на оваа страна ќе ги најдете сите потребни податоци поврзани со стипендиите кои ги објавува Министерството за образование и наука

Резултати од Конкурс за доделување на стипендии на странски државјани кои се од интерес за Република Северна Македонија за студиската 2022/2023 година за студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров 28.9.2022
 
Конкурс за доделување стипендии за ученици во ДСУ „Спортска академија“ за учебната 2022/2023 година 27.9.2022
 
Стипендии во рамки на Словачката национална програма за мобилност 27.9.2022
 
Стипендии за летна школа по словачки јазик и култура 25.3.2022
 
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во странство за академската 2022/2023 година 10.2.2022
 
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2022/2023 година 10.2.2022
 
Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија, и филмска продукција, драмската уметност и музиката за академската 2022/2023 година 10.2.2022
 
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од прв циклус во странство за академската 2022/2023 година 10.2.2022
 
Договори за ученички стипендии - за учениците кои сe уште не доставиле договор до МОН 21.1.2022
 
Договори за студентски стипендии - за студентите кои се уште не доставиле договор до МОН 21.1.2022
 
 
1 / 2 1 2
 
[ четврток, 18 ноември 2021 ] [ 0 ]