Стипендии

 

ПОДАТОЦИ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЈАВЕНИ ПОВИЦИ И КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИ

Во прилог на оваа страна ќе ги најдете сите потребни податоци поврзани со стипендиите кои ги објавува Министерството за образование и наука

Меѓууниверзитетски магистерски студии по дипломатија и меѓународни односи на дипломатската школа во Мадрид за 2024-2025 година 02.4.2024
 
Резултати од конкурс за доделување 500 стипендии за ученици од дуалани паралелки од здравствена струка за учебната 2023/2024 година 20.3.2024
 
Стипендии во рамки на Словачката национална програма за мобилност за академската 2024/2025 година 15.3.2024
 
Стипендии за студиско усовршување и истражувања во Република Словенија за академската 2024/2025 година 05.3.2024
 
Стипендии за додипломски, магистерски и докторски студии во Индија за академската 2024/25 година 26.2.2024
 
Стипендии за студирање и професионално усовршување на високообразовните установи во Република Хрватска за академската 2024/2025 21.2.2024
 
Стипендии за учество на летни курсеви по полски јазик и култура во рамки на NAWA програмата 19.2.2024
 
Стипендии за магистерски и докторски студии во Кореа за академската 2024-2025 година 16.2.2024
 
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од прв циклус во странство за академската 2024/2025 година 14.2.2024
 
Стипендии на Британскиот совет за жени во СТЕМ, за академската 2024-25 година 08.2.2024
 
 
1 / 12 1 2 3 ..
 
[ четврток, 18 ноември 2021 ] [ 0 ]