Стипендии

 

ПОДАТОЦИ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЈАВЕНИ ПОВИЦИ И КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИ

Во прилог на оваа страна ќе ги најдете сите потребни податоци поврзани со стипендиите кои ги објавува Министерството за образование и наука

Конкурс за доделување на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Северна Македонија за студиската 2024/2025 година 23.7.2024
 
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во странство за академската 2024/2025 година 19.7.2024
 
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2024/2025 година 19.7.2024
 
Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија, и филмска продукција, драмската уметност и музиката за академската 2024/2025 година 05.7.2024
 
Можности за стипендирање студенти преку Фондација МК2025 и Фондација „Атанас Близнакоф“ 28.6.2024
 
Можности за стипендирање ученици преку Фондација МК2025 28.6.2024
 
Известување за стипендии на државните универзитети во Република Бугарија за академската 2024/2025 година 27.6.2024
 
Резултати од Конкурс за доделување стипендии за студии од трет циклус во земјата за академската 2023/2024 година 11.6.2024
 
Резултати од Конкурс за доделување стипендии за студии од втор циклус во земјата за академската 2023/2024 година 07.6.2024
 
Повик за стипендии за изворедност на Владата на Обединетите Мексикански Држави за 2024 година 07.6.2024
 
 
1 / 13 1 2 3 ..
 
[ четврток, 18 ноември 2021 ] [ 0 ]