Стипендии

 

ПОДАТОЦИ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЈАВЕНИ ПОВИЦИ И КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИ

Во прилог на оваа страна ќе ги најдете сите потребни податоци поврзани со стипендиите кои ги објавува Министерството за образование и наука

MASH : Nxënësit dhe studentët do të marrin mjete financiare në bazë të bursave dhe racionit të subvencionuar për studentë 3/3/2023
 
Shfrytëzuesit aktual të bursave të nxënëseve dhe studentëve me kontrata aktive do të marrin shuma mujore të rritura 3/3/2023
 
Aneks Marrëveshjet për bursa për nxënës dhe studentëАneksi duhet të plotësohet dhe dorëzohet në tre kopje, në arkivin e regjistrimit të ministrisë ose me postë (rr. "Shën . Kirili dhe Metodi" nr. 54, 1000 Shkup), deri më datë 17 mars 2023. Me përjashtim të Aneksit të marrëveshjes së bursave të Akademisë së Sportit , e cila mund të dorëzohet deri më 30.3.2023 3/3/2023
 
KURS VEROR I GJUHËS DHE KULTURËS GJERMANE NË AUSTRI (7-25 GUSHT 2023) 3/2/2023
 
PROGRAMI STUDIMOR PËR PËRGATITJE STUDIMORE NË UNIVERSITETIN E SHKENCAVE TË APLIKUARA NË PROVINCËN AUSTRIAKE BURGENLAND 3/1/2023
 
Bursa për studime dhe avancim profesional në institucionet e larta arsimore në Republikën e Kroacisë për vitin akademik 2023/2024 2/21/2023
 
Bursa për studime në Universitetin e Ankarasë, Republika e Turqisë 2/3/2023
 
Bursa për hulumtues të rinj – Matsumae International Foundation (MIF) 2/3/2023
 
Rezultatet e konkursit për ndarjen e bursave të studentëve për vitin akademik 2022-2023 1/31/2023
 
Mundësi për qëndrim studimor në Universitetin Ndërkombëtar të Turizmit „ Rruga e Mëndafshit “ Uzbekistan 1/23/2023
 
 
1 / 5 1 2 3 ..
 
[ Thursday, November 18, 2021 ] [ 0 ]