Стипендии

 

ПОДАТОЦИ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЈАВЕНИ ПОВИЦИ И КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИ

Во прилог на оваа страна ќе ги најдете сите потребни податоци поврзани со стипендиите кои ги објавува Министерството за образование и наука

Bursë për shkollën verore në gjuhën dhe kulturën sllovake 4/29/2024
 
Bursë për studentë nga Republika e Maqedonisë së Veriut në universitetet dhe institutet në Indi 4/29/2024
 
Studime ndër-universitare të magjistraturës në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare në shkollë diplomatike në Madrid për vitin 2024-2025 4/2/2024
 
Rezultatet e konkursit për ndarjen e 500 bursave për nxënësit e paraleleve duale nga profesioni i shëndetësisë për vitin shkollor 2023/2024 3/20/2024
 
BURSA NË KUADËR TË PROGRAMIT KOMBËTAR PËR MOBILITET PËR VITIN AKADEMIK 2024/2025 3/15/2024
 
Bursat për avancimin studimor dhe për kërkimet në Republikën e Sllovenisë për vitin akademik 2024/25 3/5/2024
 
Bursa për studime deridiplomike, magjistraturës dhe studime të doktoraturës në Indi për vitin akademik 2024/25 2/26/2024
 
Bursa për studime dhe avancim profesional në institucionet e larta arsimore në Republikën e Kroacisë për vitin akademik 2024/2025 2/21/2024
 
BURSA PËR PJESËMARRJE NË KURSE VERORE TË GJUHËS DHE KULTURËS POLAKE NË KUADËR TË PROGRAMIT NAWA 2/19/2024
 
BURSA PËR STUDIME TË MAGJISTRATURËS DHE DOKTURATURËS NË REPUBLIKËN E KORËS PËR VITIN AKADEMIK 2024 2/16/2024
 
 
1 / 12 1 2 3 ..
 
[ Thursday, November 18, 2021 ] [ 0 ]