PEIP

 

Проект за унапредување на основното образование

Jавен повик за учество во процесот на јавна (online) консултација за документи поврзани со заштита на животната средина и социјалните аспекти од спроведување на “Проект за унапредување на основното образование“  

 

Записник од јавната (online) консултација за документи поврзани со заштита на животната средина и социјалните аспекти од спроведување на Проект за унапредување на основното образование

 

План за вклучување на засегнатите страни

 

Stakeholder Engagement Plan

 

План за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти

 

Environmental and Social Commitment Plan

 

Прашалник за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти

 

ESMP Checklist for Construction and Rehabilitation Activities

 
 
[ вторник, 13 октомври 2020 ] [ 989 ]