PEIP

 

Thirje publike për pjesëmarrje në procesin e konsultimit publik (online) për dokumentet në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale nga realizimi i "Projektit për avancimin e arsimit fillor"

 

 (02.02.2024) Punime të vogla për përmirësimin e infrastrukturës shkollore - afati 05.03.2024

shpallje 020-23

 

(15.01.2024) Përmirësim të infrastrukturës së rrjetit të shkollave fillore - afati i fundit 15.02.2024

-shpallja 021-23

 

 

(27.11.2023) Prokurimi i pajisjeve dhe mjeteve mësimore-ndihmese për shkollat ​​fillore - afati përfundimtar 11.12.2023

• Njoftimi 018-23

• njoftim për marrëveshjen e lidhur 018-23

 

 

 
 
[ Tuesday, October 13, 2020 ] [ 90 ]