Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

  / Вести и настани / Изменување на ЈАВНИОТ ПОВИК до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

Изменување на ЈАВНИОТ ПОВИК до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

 

Изменување на ЈАВНИОТ ПОВИК до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

 

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република  Северна Македонија” бр.161/19), Министерството за образование и наука објавува

 

Изменување

на ЈАВНИОТ ПОВИК

до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

 

1. Во Јавниот повик до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор, објавен на интернет страната на Министерството за образование и наука, во точката 9. зборовите „10 февруари“ се заменуваат со зборовите „12 февруари“.

 

Линк до јавниот повик 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar