Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Ndryshim të THIRRJES PUBLIKE drejtuar mësimdhënësve në shkollat fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës-mentor

Ndryshim të THIRRJES PUBLIKE drejtuar mësimdhënësve në shkollat fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës-mentor

 

Ndryshim të THIRRJES PUBLIKE drejtuar mësimdhënësve në shkollat fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës-mentor

 

Në bazë të nenit 33 paragrafi (2) të Ligjit për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesionalë në shkollat ​​fillore dhe të mesme ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore" Nr. 161/19), Ministria e Arsimit dhe Shkencës publikon

Ndryshim të THIRRJES PUBLIKE drejtuar mësimdhënësve në shkollat fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës-mentor

1. Në Thirrjen Publike drejtuar mësimdhënësve në shkollat ​​fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës-mentor, të publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në pikën 9. fjalët "10 Shkurt" ndryshohen me fjalët "12 Shkurt".

 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar