Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Изменување на ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

Изменување на ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

 

Изменување на ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

 

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Министерството за образование и наука објавува

Изменување на ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК

до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

 

1. Во Јавниот повик до наставниците во основните училишта кои можат за доставување барања за напредување во звање наставник-ментор, објавен на интернет страната на Министерството за образование и наука на ден 03.01.2023 година, во точката 2 во Табелата, потточка 13 (за општина Кисела Вода), зборовите ,,ПОУ ,,Д-р Златан Сремац се заменуваат со зборовите ,,ООУ,,Кузман Јосифовски-Питу.

2.  Во Табелата потточка 50 се заменува со нова табела:

50.

Гази Баба

ООУ „Његош“ с Јурумлери

 

1

 

 

 

ООУ,,Григор Прличев“

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

                                                                              

 

                                                                                             

[ петок, 20 јануари 2023 ] [ 0 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar