Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Ndryshim të Thirrjes PUBLIKE të PËRSËRITUR për mësimdhënësit e shkollave fillore për dorëzimin e kërkesave për avancimin në titull mësimdhënës –mentor

Ndryshim të Thirrjes PUBLIKE të PËRSËRITUR për mësimdhënësit e shkollave fillore për dorëzimin e kërkesave për avancimin në titull mësimdhënës –mentor

 

Ndryshim  të   Thirrjes PUBLIKE të PËRSËRITUR  për  mësimdhënësit e shkollave  fillore për dorëzimin  e kërkesave për avancimin  në titull mësimdhënës –mentor

 

Në bazë të nenit 33 paragrafit (2) të Ligjit për Мësimdhënës dhe Bashkëpunëtorë Profesional në Shkollat ​​Fillore dhe të Mesme (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 161/19), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall

 

Ndryshim    Thirrjes PUBLIKE të PËRSËRITUR

për  mësimdhënësit e shkollave  ​​fillore për dorëzimin  e kërkesave për avancimin  në titull mësimdhënës –mentor

 

1. Në Thirrjen publike për mësimdhënësit e shkollave fillore të cilët mund të dorëzojnë kërkesë për avancimin  në titullin mësimdhënës -mentor, të  publikuar në ueb faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës më datë 03.01.2023, në pikën 2 të tabelës, nënpika  13 (për Komunën e Kisella Vodës), fjalët "SHFR  Dr. Zlatan Sremac" zëvendësohen me fjalët "SHFK  Kuzman Josifovski-Pitu".

 

2.  Në tabelën nënpika  50 zëvendësohet me tabelë të re:

 

50.

Gazi Babë

SHFK "Njegosh" f.Jurumler

 

1

 

 

 

SHFK "Grigor Përliçev"

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

[ Friday, January 20, 2023 ] [ 1 ]

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar