Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Соопштение за отварање на дел од шифрите по Конкурсите за издавање на учебници за II и III година средно стручно четиригодишно образование

Соопштение за отварање на дел од шифрите по Конкурсите за издавање на учебници за II и III година средно стручно четиригодишно образование

 

Министерството за образование и наука – Педагошка служба ги известува авторите дека ќе се изврши отварање на дел од шифрите по Конкурсите за издавање на учебници  за II и III година средно стручно четиригодишно образование

 

1. Математика за економисти за  III година СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА Образовни профили/квалификации: Економски техничар средно стручно четиригодишно образование

 

2. Биологија и патологија на птици (изборен) за  III година СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар по ветеринарна медицина средно стручно четиригодишно образование

 

3. Алтернативни форми во туризмот  за  III година СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации: Хотелско туристички техничар

 

4. Биохемија за  III година СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА, Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар

 

5. Биохемија за III година СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА Образовни профили/квалификации: Техничар за козметички и хемиски производи и Прехранбен  техничар

 

6. Машини и алати за III година СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО обработка на дрво Образовни профили/квалификации: Техничар за обработка на дрво

 

7. Храна и пијалоци за II година СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации:Угостителски  техничар

 

8. Дендрологија за II година СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО Образовни профили/квалификации:  Шумарски техничар

 

9. Градежни материјали и конструкции за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:  Градежен  техничар

 

10. Градежни материјали за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации: Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

 

11. Претприемништво и бизнис  за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА Образовни профили/квалификации: Економски техничар, правен техничар, бизнис  администратор 

 

12. Економија за III година СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА Образовни профили/квалификации: Економски техничар, Правен техничар и Бизнис администратор средно стручно четиригодишно образование

 

13. Анимации во туризамот и угостителството (изборен) за III година СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар средно стручно четиригодишно образование

 

14. Фотографија  за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО Образовни профили/квалификации Графички уредник-дизајнер

 

Отварањето на шифрите за горе наведените предмети  ќе се изврши во просториите на Министерството за образование и наука - Педагошка служба  ул.„Св.Кирил и Методиј„ бр.54 - 13 кат на 27.12.2022 година (ВТОРНИК) со почеток во 11.00 часот.

[ петок, 23 декември 2022 ] [ 0 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar