Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Kumtesë

Kumtesë

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi pedagogjik njofton autorët se  do të bëhet hapja e shifrave sipas  konkurseve për botimin e teksteve shkollore për vitin e  II dhe III të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar

 

1.      Matematika për ekonomistë për vitin e III PROFESIONI/SEKTORI: EKONOMI JURIDIK DHE TREGTI/EKONOMISË  DREJTËSISË DHE TREGTISË  Drejtimet /kualifikimet arsimore: Teknik i ekonomisë arsimi i mesëm profesional katërvjeçar.

 

2.      Biologjia dhe patologjia e shpendëve (zgjedhore) për vitin e III PROFESIONI/SEKTORI: BUJQËSI-VETERINARI/BUJQËSI, PESHKATARI  DHE VETERINARI Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik i mjeksisë veterinare arsimi i mesëm profesional katërvjeçar.

 

    3. Format alternative në turizëm për vitin e III PROFESIONI/SEKTORI: HOTELIERI TURIZËM/ HOTELIERISË DHE TURIZMIT Drejtimet/kualifikimet arsimore: Teknik i turizmit dhe hotelierisë.

 

 

4.       Biokimia per vitin III PROFESIONI/SEKTORI: KIMI - TEKNOLOGJI /KIMISË DHE TEKNOLOGJISË, Drtejtimet/kualifikimet arsimore : Teknik laborant kimie

 

 

5.        Biokimia për vitin III PROFESIONI/SEKTORI: KIMI - TEKNOLOGJI /KIMISË DHE TEKNOLOGJISË, Drtejtimet/kualifikimet arsimore Teknik për produkte kozmetike dhe kimike dhe teknik ushqimor

 

 

6.      Makineria dhe veglat  për vitin e III PROFESIONI/SEKTORI: PYLLTARI PËRPUNIMI I DRURIT /PYLLTARISË DHE  PËRPUNIMIT TË DRURIT drejtimet/kualifikimet: teknik i përpunimit të drurit

 

7.        Ushqimet dhe pijet për vitin e II  PROFESIONI/SEKTORI: HOTELIERI DHE TURIZËM dejtimet/kualifikimet arsimore: Teknik i hotelierisë

 

8.  Dendrologji per vitin e II PROFESIONI/SEKTORI: PYLLTARI PËRPUNIMI I DRURIT/PYLLTARISË  DHE PËRPUNIMIT TË  DRURIT drejtimit/kualifikimet arsimore: teknik i pylltarisë

 

9.  Materialet ndërtimore dhe konstruksione per vitin II PROFESIONI/SEKTORI: NDËRTIMTARI-GJEODEZI/NDËRTIMTARISË DHE GJEODEZISË  drejtimet /kualifikimet arsimore: Teknik i ndërtimtarisë.

 

10. Materialet ndertimore  për vitin II PROFESIONI/SEKTORI: NDËRTIMTARI-GJEODEZI/NDËRTIMTARISË DHE GJEODEZISË Drejtimet/kualifikimet arsimore:  Teknik i dizajnit  për arkitekturë të brendshme

 

 11.     Sipërmarrja dhe Biznesi për vitin e II-të PROFESIONI/SEKTORI: EKONOMI JURIDIK DHE TREGTI/EKONOMISË  DREJTËSISË DHE TREGTISË  drejtimet /kualifikime arsimore: Teknik i ekonomisë, teknik i juridikut, administrator biznesi.

 

 

12.  Ekonomia për vitin e III PROFESIONI/SEKTORI: EKONOMI JURIDIK DHE TREGTI/EKONOMISË JURIDIKUT DHE TREGTISË drejtimet /kualifikimet arsimore: teknik i ekonomisë, teknik i juridikut dhe Administrator biznesi arsimi i mesëm profesional katërvjeçar.

 

 

13.   Animacione në turizëm dhe hotelieri (zgjedhore) për vitin e III PROFESIONI/SEKTORI: HOTELIERI TURIZËM/HOTELIERISË DHE TURIZMIT  drejtimet /kualifikimet arsimore: Teknik i hotelierisë arsimi i mesëm profesional katërvjeçar.

 

14.    Fotografi për vitin II PROFESIONI/SEKTORI: GRAFIKË/GRAFIKËS drejtimet/kualifikimet arsimore , redaktor-dizajnues grafik.

 

Hapja e shifrave për lëndët e lartëshenuara do të bëhet në hapësirat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik Shën Kirili dhe Metodi nr. 54 - kati 13 më datë 27.12.2022 (e martë) me fillim në orën 11.00.

 

[ Friday, December 23, 2022 ] [ 1 ]

 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar