Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Објавени се конкурсите за доделување на ученички стипендии за учебната 2022-2023, аплицирањето трае до 13 ноември

Објавени се конкурсите за доделување на ученички стипендии за учебната 2022-2023, аплицирањето трае до 13 ноември

 

Објавени се конкурсите за доделување на ученички стипендии за учебната 2022-2023, аплицирањето трае до 13 ноември

 

 

Министерството за образование и наука информира денеска се објавени конкурсите за доделување на средношколски стипендии за учебната 2022-2023 година и можат да се погледнат на следниот линк. Во секој од конкурсите се наведени условите, критериумите, потребните документи и роковите за аплицирање со цел остварување на правото на користење на соодветната стипендија.

 

Постапката за аплицирање за стипендија е дигитализирана преку порталот http://e-uslugi.mon.gov.mk, со што значително се поедноставува начинот на остварување на правото. Учениците кои немаат можност да аплицираат електронски, пополнуваат хартиена пријава (евидентен лист) и ја доставуваат потребната документација по соодветниот конкурс во Министерството за образование и наука (директно или по пошта – препорачана пратка со повратница на адреса бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје со точна назнака). Аплицирањето трае до 13 ноември 2022 година.

 

МОН обезбедува поддршка за апликантите преку Секторот за ученички и студентски стандард. Личните контакти на сите вработени, вклучително и на вработените во овој сектор, се наведени на следниот линк. 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar