Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Дополнителен список на апликанти добитници на стипендија за студии од втор циклус во земјата за академската 2021/2022 година

Дополнителен список на апликанти добитници на стипендија за студии од втор циклус во земјата за академската 2021/2022 година

 

 

Дополнителен список на апликанти добитници на стипендија за студии од втор циклус во земјата за академската 2021/2022 година

Реден бр.

Име и презиме

Град

Вкупен просечен успех од прв циклус студии

1

Ивана Тодоровска

Битола

9.95

2

Ивана Цебова

Кочани

9.92

3

Катерина Драгарска

Битола

9.80

4

Зоран Гаврилов

Кочани

9.49

5

Димитар Милески

Прилеп

9.28

6

Пеце Трајановски

Битола

9.04

7

Катерина Трифуновска

Битола

8.53

 

Добитниците на стипендија на домашна адреса ќе добијат решение за прифаќање на апликацијата, и ќе бидат дополнително контактирани за потпишување на договорите за доделување на стипендијата. 

Кандидатите коишто не се на списокот на добитници на стипендијата, на домашна адреса ќе добијат решение во кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена, како и упатство за правно средство против истото решение.

Со објавување на дополнителните резултати од Конкурсот за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во земјата за академската 2021/2022 година, бр. 15-11409/2 од 30.07.2021 година, Конкурсот се затвора.

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar