Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Lista shtesë e aplikantëve ,fitues të bursave për studime të ciklit të dytë në vend për vitin akademik 2021/2022

Lista shtesë e aplikantëve ,fitues të bursave për studime të ciklit të dytë në vend për vitin akademik 2021/2022

 

 

Lista shtesë e aplikantëve ,fitues të  bursave  për studime të ciklit të dytë në vend për vitin akademik 2021/2022

Nr. rendorë

Emri dhe mbiemri

Qyteti

Suksesi mesatar i përgjithshëm nga cikli i parë i studimeve

1

Ivana Todorovska

Manastir

9.95

2

Ivana Cebova

Koçanë

9.92

3

Katerina Dragarska

Manastir

9.80

4

Zoran Gavrilov

Koçanë

9.49

5

Dimitar Mileski

Prilep

9.28

6

Pece Trajanovski

Manastir

9.04

7

Katerina Trifunovska

Manastir

8.53

 

Fituesit e bursës në adresën e shtëpisë do të marrin Aktvendim për pranimin e aplikacionit dhe do të kontaktohen përsëri për nënshkrimin e marrëveshjeve për ndarjen e bursave.

Kandidatët të cilët nuk janë në listën e fituesve të bursave, në adresën e tyre të banesës do të marrin Aktvendim në të cilën theksohet arsyeja  e mospranimit të aplikimit, si dhe udhëzime për mjet juridike  kundër të njëjtit vendim.

Me shpalljen e rezultateve shtesë të Konkursit për ndarjen e bursave për studiedime  akademik  të ciklit të dytë në vend për vitin akademik 2021/2022, nr. 15-11409/2 më  datë 30.07.2021, Konkursi është mbyllur.

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar