Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Соопштение за автори на учебници

Соопштение за автори на учебници

 

СООПШТЕНИЕ

Министерството за образование и наука – Педагошка служба ги известува авторите дека ќе се изврши отварање на дел од шифрите по Конкурсот за издавање на учебници  за II година средно стручно четиригодишно образование за следните предмети:

 

 

1.      Педологија и агрохемија за II година СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина средно стручно четиригодишно образование.

 

2.      Педологија за II година СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Агротехничар, Техничар за агроменаџмент средно стручно четиригодишно образование.

 

 

 

Отварањето на шифрите за горе наведените наставни предмети  ќе се изврши во просториите на Министерството за образование и наука - Педагошка служба  ул.„Св.Кирил и Методиј„ бр.54 - 13 кат на 31.05.2022 година (ВТОРНИК) со почеток во 10.00 часот.

 

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar