Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / K U M T E S Ë

K U M T E S Ë

 

 

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës – Shërbimi Pedagogjik njofton autorët se  do të realizohet hapja e  një pjesë të  kodeve   sipas  Konkurseve   për botimin e teksteve shkollore për vitin e II  në arsimin e mesëm profesional katërvjeçar për lëndët në vazhdim:

 

1.      Pedologji dhe agrokimi për vitin e II PROFESIONI/SEKTORI: BUJQËSI-VETERINERI/BUJQËSISË, PESHKATARI DHE VETERINERI drejtime/ kualifikime arsimore: Teknik për fitomedicinë arsim i mesëm profesional katërvjeçarë.

 

2.      Pedologji për vitin e II PROFESIONI/SEKTORI:BUJQËSI  VETERINERI/BUJQËSISË, PESHKATARI DHE VETERINERI drejtime/ kualifikime arsimore: Agroteknik, Teknik për agromenaxhment arsim i mesëm profesional katërvjeçar.

 

 

 

Hapja e kodeve për lëndët e lartë përmendura do të bëhet në hapësirat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik, Rruga "Shën Kirili dhe Metodi " nr.54 - kati 13 me datë 31.05.2022 (e martë) duke filluar nga ora 10.00.

 

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar