Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Листа со добитници на стипендија за студии од трет циклус во земјата за академската 2021/2022 година

Листа со добитници на стипендија за студии од трет циклус во земјата за академската 2021/2022 година

 

 

Список на апликанти добитници на стипендија за студии од трет циклус во земјата за академската 2021/2022 година

Реденбр.

Име и презиме

Град

Вкупен просечен успех од прв и втор циклус студии

1

Наташа Малијанска

Скопје

10

2

Мартин Стојчевски

Делчево

10

3

Никола Манев

Скопје

9.99

4

Војдан  Ќорвезироски

Скопје

9.87

5

Томе Геговски

Гостивар

9.84

6

Владица Николовска

Штип

9.76

7

Александра Златкова

Василево, Струмица

9.74

8

Маја Гошева

Скопје

9.69

9

Филип Петровски

Тетово

9.6

10

Јелена Хиниќ

Скопје

9.5

11

Павлинка Кокошкарова

Штип

9.41

12

Ангела Најдоска

Скопје

9.35

13

Кирил Перунковски

Скопје

9.34

14

Филип Касаповски

Битола

9.23

15

Фјола Ибраими

Боговиње, Тетово

9.18

 

Добитниците на стипендија на домашна адреса ќе добијат решение за прифаќање на апликацијата и ќе бидат дополнително контактирани за потпишување на договорите за доделување на стипендијата.

Кандидатите коишто не се на списокот на добитници на стипендијата, на домашна адреса ќе добијат решение во кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена, како и упатство за правно средство против истото решение. Воедно незадоволните кандидати до Министертството може да достават претставка со цел повторно разгледување на нивната пријава.

Со објавувањето на резултатите од Конкурсот за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во земјата за академската 2021/2022 година, бр. 15-11407/2 од 30.07.2021 година, и поради исполнување на квотата на предвидениот број стипендии за доделување, Конкурсот се затвора.

 

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar