Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Lista e fituesve të bursës për studime të ciklit të tretë në vend për vitin akademik 2021/2022

Lista e fituesve të bursës për studime të ciklit të tretë në vend për vitin akademik 2021/2022

 

 

Lista e fituesve të bursës për studime të ciklit të tretë në vend për vitin akademik 2021/2022

Numrirendor

Emri dheMbiemri

Qyteti

Gjithsej susksesi mesatar i studimeve nga cikli i pare dhe i dytë

1

Natasha Malijanska

Shkup

10

2

Martin Stojçevski

Dellçevë

10

3

Nikolla Manev

Shkup

9.99

4

VojdanQorveziroski

Shkup

9.87

5

Tome Gegovski

Gostivar

9.84

6

VlladicaNikollovska

Shtip

9.76

7

Aleksandra Zllatkova

Vasilevë, Strumicë

9.74

8

Maja Gosheva

Shkup

9.69

9

Filip Petrovski

Tetovë

9.6

10

Jelena Hiniq

Shkup

9.5

11

PavlinkaKokoshkarova

Shtip

9.41

12

AngellaNajdoska

Shkup

9.35

13

Kirill Perunkovski

Shkup

9.34

14

Filip Kasapovski

Manastir

9.23

15

Fjolla Ibraimi

Bogovinë, Tetovë

9.18

 

Fituesit e bursës në adresën e shtëpisës do të marrin aktvendim për pranimin e aplikimit, dhe do të kontaktohen për nënshkrimin e marrëveshjes së përgjigjeve për ndarjen e bursës.

Kandidatët që nuk janë në listën e fituesve të bursës, në adresën e shtëpisë do të marrin aktvendim ku do të shënohet arsyeja për shkak të cilës aplikimi nuk është pranuar, si dhe udhëzim për mjet të drejtë kundër aktvendimit të njëjtë.Njëkohësisht kandidatët  e pakënaqur në Ministrinë mund të dorëzojnë kërkesë me shkrim me qëllim të rishqyrtimit të aplikimit të tyre.

 

Me publikimin e rezultateve nga Konkursi për ndarjen e bursave për studimet akademike të ciklit të tretë në vend për vitin akademik 2021/2022, nr. 15-11407/2 të dates 30.07.2021, edhe për shkak të plotësimit të kuotës të numrit të paraparë për ndarjen e bursave, Konkursi mbyllet.

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar