Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Рокот за продолжување на правото на студентска стипендија е до 30 октомври

Рокот за продолжување на правото на студентска стипендија е до 30 октомври

 

Рокот за продолжување на правото на студентска стипендија е до 30 октомври

 

Се известуваат сите корисници на правото на студентска стипендија остварено во некоја од изминатите академски години, а кои ги исполнуваат договорните услови за продолжување на истото, дека рокот за достава на документите до Министерството за образование и наука почнува на 01.10.2021 и трае до 30.10.2021 година.

Корисникот на стипендија треба да достави Потврда за запишан нареден семестар, односно година на студирање и уверение/потврда за предвидени и положени испити со успех од претходните години и индекс на увид, како докази дека има положено 80% односно 90% (зависно од типот на стипендија кој го користи) од предвидените испити, односно дека го одржал просечниот успех на студирањето, согласно договорот за стипендија.

Документите се доставуваат електронски со прикачување на соодветната документација на  http://e-uslugi.mon.gov.mk, а доколку студентите не се во можност да ги достават електронски истите се доставуваат преку писарницата на Министерството за образование и наука или по пошта (препорачана пратка со повратница) на адреса: бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје или директно во Министерството.

 За подетални информации контакт телефонот во Министерството е: 076-485-023, Џемиле Ламалари

[ петок, 16 јули 2021 ] [ 0 ]

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar