Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Конкурси за доделување на ученички стипендии и за поврат на средства за купен музички инструмент за учебната 2020/2021 година

Конкурси за доделување на ученички стипендии и за поврат на средства за купен музички инструмент за учебната 2020/2021 година

 

Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Конкурс за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од земјоделско-ветеринарна струка, односно сектор земјоделство, рибарство и ветеринарство струка во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од електро-техничка струка, односно сектор електро-техника во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од градежно-геодетска струка, односно сектор за градежништво и геодезија во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од машинска струка, односно машински сектор во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од текстилно-кожарска струка, односно сектор текстил, кожа и слични производи во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струка во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Конкурс за доделување стипендии за ученици во ДСУ „Спортска академија“ за учебната 2020/2021 година

Конкурс за поврат на средства за купен музички инструмент за учебната 2020/2021 година

 

[ вторник, 27 октомври 2020 ] [ 8067 ]

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar