Конкурси

 

Одлуки по Интерен оглас 01/2021 за унапредување на административни службеници во Министерството за образование и наука 04.5.2021
 
Стипендии за студии во Јапонија 22.4.2021
 
Резултати од Конкурс за ученици од основното образование инспирирани од делата на Блаже Конески 20.4.2021
 
Конкурс за заеднички македонско – австриски научно-истражувачки проекти за периодот 2022 – 2023 година 19.4.2021
 
Јавен повик за доделување на парична награда за освоена прва, втора или трета награда или златен, сребрен, односно бронзен медал на меѓународен натпревар од областа на математиката, информатиката и природните науки, на ученикот, на наставникот кој му го предава предметот од овие области, како и на менторот кој го подготвувал ученикот за натпреварот 16.4.2021
 
Јавен повик за покривање на трошоци за котизација и пат за учество на еден меѓународен натпревар во текот на 2021 година од областа на математиката, информатиката и природните науки 16.4.2021
 
Конкурс за доделување на еднократни финансиски средства за објавен научно - истражувачки труд за 2020 година 14.4.2021
 
Интерен оглас за унапредување на административни службеници во Министерството за образование и наука 14.4.2021
 
Јавен оглас за рецензенти на учебници 12.4.2021
 
Јавен повик за доделување на парична награда за освоено прво, второ или трето место на меѓународен натпревар од областа на математиката и природните науки, на ученикот и на наставникот кој го подготвувал ученикот за натпреварот од средното образование 06.4.2021
 
 
1 / 18 1 2 3 ..