Конкурси

 

Информација за електронски упис за учебната 2024/2025 година на ученици во прва година во средно образование 17.6.2024
 
Јавен повик за остварување на финансиска поддршка на студенти кои живеат надвор од местото на студирање за академската 2023/24 година 03.6.2024
 
Соопштение за автори на учебници 27.5.2024
 
Повик за искажување на јавен интерес 22.5.2024
 
Стипендии на заедничка програма меѓу Фондот за Западен Балкан „WBF“ и Вишеградскиот фонд, „The Western Balkans - Vishegrad Fellowship“ 17.5.2024
 
Конкурс за изменување и дополнување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија 07.5.2024
 
Јавен повик за финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари 02.5.2024
 
Јавен повик за остварување на финансиска поддршка на студенти кои живеат надвор од местото на студирање за академската 2023/24 година 02.5.2024
 
ЈАВЕН ПОВИК за проверување на способностите за спортски вештини на учениците кај кои има интерес за запишување во ДСУ „Спортска Академија“ – Скопје 26.4.2024
 
Соопштение за автори на учебници 25.4.2024
 
 
1 / 65 1 2 3 ..