Конкурси

 

Јавен повик (оглас) ученици/ученички во трета и четврта година од средните училишта од Република Северна Македонија за учество на летeн воен камп за млади 2024 во Црна Гора 22.4.2024
 
Конкурс за изменување и дополнување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија 17.4.2024
 
Јавен оглас за рецензенти на ракописи за учебници 17.4.2024
 
Соопштение за автори 15.4.2024
 
Јавен оглас за рецензенти на ракопис за учебник 12.4.2024
 
Конкурс за издавање на учебници во деветгодишно основно образование 12.4.2024
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање стручен испит за воспитувачите и стручните соработници во јавните ученички домови 09.4.2024
 
Јавен оглас за рецензенти на ракопис за учебник 09.4.2024
 
Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за IV година средно стручно четиригодишно образование 08.4.2024
 
Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за III година средно стручно четиригодишно образование 08.4.2024
 
 
1 / 64 1 2 3 ..