Конкурси

 

Стипендии за дигитално учество на 10-та летна академија на ООН во Бон 17.6.2021
 
ЈАВНА ОБЈАВА 17.6.2021
 
Повик за пост-докторски студии, истражувања и предавања во САД во рамки на Фулбрајт програмата 11.6.2021
 
Хоризонт Европа Инфо денови од 28 јуни до 9 јули 2021 (online ) 09.6.2021
 
Решение за финансирање на надомест на средства платени за објавување на научни трудови во списанија со фактор на влијание реферирани во базите на Web of Science или Scopus за 2020 година 08.6.2021
 
Конкурс за доделување на средства на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство за 2021 година 01.6.2021
 
Конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири за 2021 година 01.6.2021
 
Конкурс за доделување на средства за финансирање на материјални трошоци и услуги, за печатење на зборници на трудови од одржаните научни собири за 2021 година 01.6.2021
 
Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата 27.5.2021
 
Повторен јавен повик до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор 26.5.2021
 
 
1 / 20 1 2 3 ..