Конкурси

 

Соопштение за автори на учебници 05.12.2023
 
Јавен оглас за рецензенти на ракопис за учебник 24.11.2023
 
Јавен оглас за рецензенти на учебници 22.11.2023
 
Јавен оглас за рецензенти на ракописи за учебници 22.11.2023
 
Јавен оглас за рецензенти на учебник 22.11.2023
 
Конкурс за издавање на учебници во деветгодишно основно образование 17.11.2023
 
Конкурс за издавање на учебници за средно стручно четиригодишно образование 17.11.2023
 
Повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тим за изработка на ракопис за учебник за VI одделение во деветгодишно основно образование 08.11.2023
 
Конкурс за издавање на учебник за средно стручно четиригодишно образование 08.11.2023
 
Конкурс за поврат на средства за купен музички инструмент за учебната/академската 2023/2024 година 02.11.2023
 
 
1 / 56 1 2 3 ..