Конкурси

 

Соопштение за автори на учебници 01.6.2023
 
Соопштение за автори на учебници 01.6.2023
 
Решение за финансирање на надомест на средства платени за објавување на научни трудови во списанија со фактор на влијание реферирани во базите на Web of Science или Scopus за 2021 година 26.5.2023
 
Информација за автори на учебници 26.5.2023
 
Јавен оглас за рецензенти на ракописи за учебници 26.5.2023
 
Повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тим 25.5.2023
 
Соопштение за автори на учебници 25.5.2023
 
Повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тим за изработка на ракопис за учебник за V одделение во деветгодишно основно образование 25.5.2023
 
Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата 23.5.2023
 
Решение за продолжување на рок на конкурс за издавање на учебници во деветгодишно основно образование објавен на ден 10.03.2023 година 22.5.2023
 
 
1 / 49 1 2 3 ..