Конкурси

 

Јавен оглас за избор на рецензенти кои ќе ги рецензираат проектите по објавениот Конкурс за финансирање на научно -истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година ( поддршка за развој на лабораториски ресурси) 21.9.2021
 
Јавен оглас за избор на рецензенти кои ќе ги рецензираат проектите по објавениот Конкурс за распределба на средства за финансирање на научно-истражувачки проекти на Јавните научни установи за 2021 година 21.9.2021
 
МОН: повторно активни конкурсите за стипендии за ученици запишани во дуални паралелки и во тригодишно средно стручно образование 21.9.2021
 
Повторен конкурс за доделување 390 (триста и деведесет) стипендии за ученици кои кои реализираат наставни планови и програми за стручно оспособување и стручно образование од тригодишно траење во јавните и средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година 20.9.2021
 
Повторен конкурс за доделување 900 (деветстотини) стипендии за ученици кои ќе се запишат во паралелки во стручно образование во кои ќе се реализира практично образование со зголемен број на часови согласно програмите за стручно образование од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година 20.9.2021
 
Чивнинг стипендии на Владата на Обединетото Кралство 16.9.2021
 
Зимска школа за културно-историски студии 2022 во Австрија 15.9.2021
 
Нова програма за обука на млади професионалци од Северна Македонија во Германија/Северна Рајна – Вестфалија 2022 година 15.9.2021
 
(Ажурирани листи) Резултати од конкурс за сместување во студентски домови за студенти од втора и повисоки години на студии 07.9.2021
 
УКИМ и Македонија 2025 доделуваат 40 стипендии за студенти 03.9.2021
 
 
1 / 27 1 2 3 ..