Konkursi

 

9/21/2021
 
9/21/2021
 
MASH:përsëri janë aktive konkurset e bursave për nxënës të regjistruar në paralele duale dhe në arsimin trevjeçar të mesëm profesional 9/21/2021
 
9/20/2021
 
9/20/2021
 
Bursat Chevening të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar 9/16/2021
 
Shkolla Dimërore për Studime Kulturore dhe Historike 2022 në Austri 9/15/2021
 
Program i ri për trajnimin e të rinjëve nga Maqedonia e Veriut në Gjermani/ Rajna Veriore – Vestfalija 9/15/2021
 
1 9/7/2021
 
UKIM dhe Maqedonia 2025 ndajnë 40 bursa për studentë e talentuar 9/3/2021
 
 
1 / 26 1 2 3 ..