Konkursi

 

Thirrje publike ndarjen e shpërblimeve në të holla për vendin e parë, dytë ose tretë të fituar në gara ndërkombëtare nga lëmia e Matematikës dhe Shkencave natyrore , nxënësit dhe mësimdhënësit i cili ka përgatitur nxënësin për gara në arsimin e mesëm 4/6/2021
 
Thirrje publike për ndarjen e shpërblimeve në të holla për medalje të art, argjent dhe bronztë në njërën prej 13 olimpiadave ndërkombëtare shkencore (International Science Olympiad), për nxënësin dhe mësimdhënësin i cili ka përgatitur nxënësin për olimpiadë 4/6/2021
 
BURSA AUSTRIAKE PËR POST DOKTORANTË 4/2/2021
 
THIRRJE PUBLIKE PËR DHËNIE TË PROVIMIT PRANUES TË NXËNËSVE TEK TË CILËT KA INTERESIM PËR REGJISTRIM NË GJIMNAZIN MATEMATIKË-INFORMATIKË PËR VITIN SHKOLLOR 2021/2022 4/1/2021
 
THIRRJE PUBLIKE për akreditimin e shoqatave të mësimdhënësve për organizimin e garave të nxënësve në lëndë të caktuara në arsimin e mesëm 3/31/2021
 
Konkurs për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2021/2022 në Republikën e Maqedonisë sëVeriut 3/30/2021
 
Rezultatet e Konkursit për kthimin e mjetetve studentëve për instrument të blerë muzikor për vitin akademik 2020/2021 3/29/2021
 
Konkurs për pranimin e nxënësve në konvikte publike në Republikën e Maqedonisë së Verut për vitin 2020/2021 3/29/2021
 
BURSAT NË KORNIZA TË PROGRAMIT NACIONAL TË SLLOVAKISË PËR MOBILITET 3/26/2021
 
3/25/2021
 
 
1 / 17 1 2 3 ..