Konkursi

 

Kumtesë 12/5/2023
 
Shpallje publike për recensentë të dorëshkrimeve për tekste shkollore 11/24/2023
 
Shpallje publike për recenzentët e teksteve shkollore 11/22/2023
 
Shpallje publike për recensentë të dorëshkrimeve për tekste shkollore 11/22/2023
 
Shpallje publike për recenzentë e tekstit shkollorë 11/22/2023
 
Konkurs për botimin e Teksteve Shkollorе për arsimin fillor nëntëvjeçar 11/17/2023
 
Konkurs për botimin e Teksteve Shkollorе për arsimin e mesëm profesional katërvjeçarë 11/17/2023
 
Thirrje për shprehje të interesit publik për formimin e ekipit të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimit për tekst shkollorë për klasën e VI në arsimin fillor nëntëvjeçar 11/8/2023
 
Konkurs për botimin e Tekstit Shkollor në arsimin e mesëm profesional katërvjeçarë 11/8/2023
 
KONKURS PËR KTHIMIN E MJETEVE PËR INSTRUMENT MUZIKOR TË BLERË PËR VITIN SHKOLLOR/AKADEMIK 2023/2024 11/2/2023
 
 
1 / 55 1 2 3 ..