Konkursi

 

Bursa për studime në universitetet dhe institutet në Indi 1/13/2022
 
Konkurs për ndarjen e 4 bursave për studime deridiplomike( të rregullta ), studime të magjistraturës , doktoraturës dhe specijalizime( 1 bursë ndahet nga Qeveria e RPKdhe 3 bursa unilaterale) nga Qeveria e Republikës Popullore të Kinës 1/10/2022
 
Bursa për qëndrime të shkurta studimor në Britani të Madhe për vitin 2022 1/4/2022
 
Lista e fituesve të bursës për studime të ciklit të tretë në vend për vitin akademik 2021/2022 12/31/2021
 
Lista e fituesve të bursës për studime të ciklit të dytë në vend për vitin akademik 2021/2022 12/31/2021
 
KONKURS PËR NDARJEN E ÇMIMIT „GOCE DELLÇEV” NË VITIN 2022 12/27/2021
 
SHPALLJE INTERNE për avancimin në detyrë të personelit administrativ në Ministrinë e Arsimit dhe e Shkencës 12/23/2021
 
Bursa për studime në Rumani për vitin akademik 2022/2023 12/22/2021
 
KONKURS PËR KTHIMIN E MJETEVE PËR INSTRUMENT MUZIKOR TË BLERË PËR VITIN AKADEMIK 2021/2022 12/21/2021
 
KONKURS PËR KTHIMIN E MJETEVE PËR INSTRUMENT MUZIKOR TË BLERË PËR VITIN AKADEMIK 2021/2022 12/21/2021
 
 
1 / 29 1 2 3 ..