Konkursi

 

Thirrje për shprehje të interesit publik 5/22/2024
 
Bursa për program të përbashkët ndërmjet Fondit të Ballkanit Perëndimor 5/17/2024
 
Konkurs për ndryshimin dhe plotësimin e Konkursit për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme publike në vitin shkollor 2024/2025 në Republikën e Maqedonisë së Veriut 5/7/2024
 
Thirrje publike për mbështetje financiare për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme familjet e të cilëve kanë të ardhura totale mujore prej neto pagave deri në 50.000 denarë 5/2/2024
 
Thirrje publike për realizimin e mbështetjes financiare për studentët të cilët jetojnë jashtë vendit të studimit për vitin akademik 2023/24 5/2/2024
 
Thirrje Publike për kontrollimin e aftësive për shkathtësi sportive të nxënësve të cilët janë të interesuar të regjistrohen në SHMSH „Akademia e Sportit 4/26/2024
 
Kumtesë 4/25/2024
 
Thirrje publike (shpallje ) nxënës /nxënëse të vitit të tretë dhe të katërt të shkollave të mesme nga Republika e Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në kampin ushtarak veror për të rinjtë 2024 në Mal të Zi 4/22/2024
 
Konkurs për ndryshimin dhe plotësimin e Konkursit për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme publike në vitin shkollor 2024/2025 në Republikën e Maqedonisë së Veriut 4/17/2024
 
Shpallje publike për recensentë për tekste shkollorë 4/17/2024
 
 
1 / 64 1 2 3 ..