Konkursi

 

6/17/2021
 
6/17/2021
 
Thirrje për studime të pas doktoratës, hulumtime dhe ligjërata në SHBA në kuadër të programit Fullbrajt 6/11/2021
 
Horizont Europa Info-Ditë prej 28 Qershor deri më 9 Korrik (online) 6/9/2021
 
6/8/2021
 
Konkurs për ndarjen e mjeteve financiare për studiuesit shkencorë vendas për qëndrime studimore jashtë vendit për 2021 6/1/2021
 
Konkurs për ndarjen e mjeteve, për pjesëmarrje të kërkuesve shkencorë vendor në tubimet shkencore ndërkombëtare për vitin 2021 6/1/2021
 
Konkurs për ndarjen e mjeteve, për financim të shpenzimeve të materialeve dhe shërbimeve, për shtypjen e përmbledhjeve të punimeve nga tubimet shkencore të mbajtura për vitin 2021 6/1/2021
 
Konkurs për bursa për qëndrim studimor në vendet anëtare të Programit CEEPUS 5/27/2021
 
THIRRJE PUBLIKE TË PËRSËRITUR për mësimdhënësit e shkollave fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës – mentor 5/26/2021
 
 
1 / 20 1 2 3 ..