Konkursi

 

Rezultatet e Konkursit për akomodim në konviktet për studentë -brucoshë 10/3/2022
 
Rezultatet e kundërshtimeve për akomodimin në konvikte për studentët e vitit të dytë dhe vitet e larta të studimit 10/3/2022
 
KONKURS PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË KONKURSIT TË NDARJES SË BURSËS 10/3/2022
 
Kumtesë për vazhdimin e të drejtës së bursës për student 9/30/2022
 
Thirrje për aplikim në kuadër të programit rajonal të shkëmbimit të shkollave të mesme "Supershkolla" 9/30/2022
 
Konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e rregullt të regjistruar në SHMSH 9/27/2022
 
Konkurs për bursa për qëndrim studimor në vendet anëtare të Programit CEEPUS 5/20/2022
 
Vazhdohet afati i konkursit për botimin e teksteve shkollore në arsimin fillor nëntëvjeçar 5/10/2022
 
Bursa për studime të magjistraturës në të drejtën Europiane për periudhën 2022-2024 organizuar nga Instituti Europian i Administratës Publike (EIPA) 5/6/2022
 
BURSA PËR PJESËMARRJE VIRTUELE TË AKADEMISË VERORE TË KB 5/6/2022
 
 
1 / 35 1 2 3 ..