Конкурси и стипендии

 

Податоци за објавени конкурси и стипендии

 
 
Повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тим за изработка на ракопис за учебник за VII одделение во деветгодишно основно образование 14.3.2024
 
Јавен повик за остварување на финансиска поддршка на студенти кои живеат надвор од местото на студирање за академската 2023/24 година 18.12.2023
 
Повик за искажување на интерес за рецензенти 12.1.2023
 
Конкурс за партиципација на високообразовните установи во CEEPUS мрежите за академската 2022/2023 година 15.12.2021