Конкурси и стипендии

 

Податоци за објавени конкурси и стипендии

 
 
Измена на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија 02.6.2022
 
Конкурс за партиципација на високообразовните установи во CEEPUS мрежите за академската 2022/2023 година 15.12.2021