404 Page Not Found!

 

 
 
Thirrje për shprehje të interesit publik për formimin e ekipit të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimit për tekste shkollore për klasën e VII në arsimin fillor nëntëvjeçar 3/14/2024
 
Thirrje publike për realizimin e mbështetjes financiare për studentët të cilët jetojnë jashtë vendit të studimit për vitin akademik 2023/24 12/18/2023
 
THIRRJE PËR SHPREHJE E INTERESIT 1/12/2023
 
KONKURS për participim të institucioneve të arsimit të lartë në rrjetet CEEPUS për vitin akademik 2022/2023 12/15/2021