Концепции

 

Концепција за средното образование на возрасните 13.12.2022
 
Развоен концепт за воспоставување на Регионален центар за СОО во Северна Македонија 09.5.2022
 
Усвоена Концепција за основно образование 04.3.2021
 
Концепција за инклузивно образование 18.8.2020
 
Концепт за развивање на систем за образование од далечина во основните и средните училишта во Република Северна Македонија 30.7.2020
 
Концепција за државното тестирање во основното образование 17.6.2020
 
Концепција за воннаставни активности во основното образование 09.6.2020
 
Концепт учење преку работа во Република Северна Македонија 14.4.2020
 
 
 
[ петок, 06 март 2020 ] [ 4251 ]