Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Соопштение за автори на учебници

Соопштение за автори на учебници

 

Министерството за образование и наука – Педагошка служба ги известува авторите дека ќе се изврши отварање на дел од шифрите по Конкурсот за издавање на учебници  за II, III и IV година средно стручно четиригодишно образование за следните предмети:

 

1. Туристичко водeње (изборен) за III СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации: Техничар за настани и анимации 

2. Финансиско сметководство за IV година  СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА Образовни профили/квалификации: Економски техничар

3. Елементи и основи на проектирање за II година СТРУКА/СЕКТОР: ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации: Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

4. Технологија на обработка со деформација за II година СТРУКА/СЕКТОР: МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машински  техничар

5. Технологија на копнен транспорт за III година СТРУКА/СЕКТОР: СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за логистика во сообраќајот 

6. Комбиниран транспорт за III година СТРУКА/СЕКТОР: СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција и Техничар за логистика во сообраќајот

7. Електроника за III година СТРУКА/СЕКТОР: МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машински техничар за моторни возила

8. Автоматско програмирање со КАД/КАМ системи IV година СТРУКА/СЕКТОР: МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации:Техничар за компјутерско управување

9. Агенциско и хотелско работење за II година  СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации: Техничар за настани и анимации

10. Ловен туризам (изборен) за III година СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации:Угостителски техничар за рурален туризам

11. Климатски промени за IV година СТРУКА/СЕКТОР: ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА Образовни профили/квалификации: Техничар за заштита на животната средина

12. Внатрешно уредување на објекти во руралниот туризам (изборен) за IV година СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации Угостителски техничар за рурален  туризам

13. Организација на влеча на возови за III година СТРУКА/СЕКТОР: СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за железнички сообраќај

14. Нормирање, планирање и менаџмент во високоградба за IV година СТРУКА/СЕКТОР: ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации: Архитектонски техничар

15. Машински елементи со механика за II година СТРУКА/СЕКТОР: МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машински техничар, Машинско-енергетски техничар, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила

 

Отварањето на шифрите за горе наведените наставни предмети  ќе се изврши во просториите на Министерството за образование и наука - Педагошка служба  ул.„Св.Кирил и Методиј„ бр.54 - 13 кат на 29.05.2024 година (СРЕДА) со почеток во 10:00 часот.

[ понеделник, 27 мај 2024 ] [ 0 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar