Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Соопштение за автори

Соопштение за автори

 

Министерството за образование и наука – Педагошка служба ги известува авторите дека ќе се изврши отварање на дел од шифрите по Конкурсот за издавање на учебници  за I, II, III и IV година средно стручно четиригодишно образование за следните предмети:

 

1. Информатички системи во угостителството и  туризмот  за II година  СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар, Угостителски техничар за рурален туризам, Техничар за настани и анимации, Хотелско туристички техничар.

2. Автоматско управување за IV година СТРУКА/СЕКТОР: МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар.

3. Неоргански производи за IV година СТРУКА/СЕКТОР: ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА Образовни профили/квалификации: Техничар за козметички и хемиски производи.

4. Хотелско работење за III година СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации:Хотелско туристички техничар. 

5. Проектирање на зелени површини за IV година СТРУКА/СЕКТОР: ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО Образовни профили/квалификации: Техничар за пејзажен дизајн.

6. Средства за графички дизајн за II година СТРУКА/СЕКТОР: ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО Образовни профили/квалификации Графички уредник-дизајнер.

7. Технологија на обработка за I година СЕКТОР/СТРУКА: МАШИНСТВО МАШИНСКА образовните профили: машински техничар машинско-енергетски техничар, техничар за компјутерско управување и машински техничар за моторни возила.

8. Технологија на обработка за II година, СТРУКА/СЕКТОР: МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машински техничар, Машинско-енергетски техничар, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила.

9. Технологија на железнички транспорт III година, СТРУКА/СЕКТОР: СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција.

10. Организација на влеча на возови III година, СТРУКА/СЕКТОР: СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за железнички сообраќај.

11. Планирање и менаџмент во градежништвото (изборен) III година, СТРУКА/СЕКТОР: ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации: Градежен техничар.

12. Фармацевтска хемија IV година, СТРУКА/СЕКТОР:  ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Фармацевтски техничар.

13. Заштита од ерозија IV година, СТРУКА/СЕКТОР: ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО Образовни профили/квалификации: Шумарски техничар.

 

Отварањето на шифрите за горе наведените наставни предмети  ќе се изврши во просториите на Министерството за образование и наука - Педагошка служба  ул.„Св.Кирил и Методиј„ бр.54 - 13 кат на 17.04.2024 година (СРЕДА) со почеток во 10:00 часот.

[ понеделник, 15 април 2024 ] [ 0 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar