Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Соопштение за автори на учебници

Соопштение за автори на учебници

 

Министерството за образование и наука – Педагошка служба ги известува авторите дека ќе се изврши отварање на дел од шифрите по Конкурсите за издавање на учебници  за основно образование, 1, 2,3 и 4 година средно стручно четиригодишно образование     

 

1. Турски јазик за 6 одделение во деветгодишно основно образование;

2. Техничка комуникација за 1 година, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: електротехничар за електроника и телекомуникации, електротехничар – енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика;

3. Железничка сигнализација за 2 година, СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за железнички сообраќај;

4. Менаџмент на настани за 3-та година СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификацииТехничар за настани и анимации

5. Компјутерски системи (изборен) за 3 година, СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации;

6. Винарство (изборен) за 3 година, СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалифика;

7. Угостителско послужување за 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар;

8. Проектирање на мебел и ентериер за 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер

9. Армиранобетонски конструкции во градежништвото (изборен) за 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈАОбразовни профили/квалификации: Градежен техничар;

10. Сообраќајници (изборен) за 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈАОбразовни профили/квалификации: Градежен техничар;

 

Отварањето на шифрите за горе наведените наставни предмети  ќе се изврши во просториите на Министерството за образование и наука - Педагошка служба  ул.„Св.Кирил и Методиј„ бр.54 - 13 кат на 07.12.2023 година (ЧЕТВРТОК) со почеток во 11.00 часот.

[ вторник, 05 декември 2023 ] [ 0 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar