Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Соопштение за автори на учебници

Соопштение за автори на учебници

 

Министерството за образование и наука – Педагошка служба ги известува авторите дека ќе се изврши отварање на дел од шифрите по Конкурсите за издавање на учебници  за   III и IV  година средно стручно четиригодишно образование

 

1.     Агенциско работење за III година СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации:Хотелско туристички техничар

 

2.      Фармакологија за IV година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Фармацевтски техничар  

 

3.     Хирургија за IV година СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар по ветеринарна медицина  

 

4.     Заразни болести за IV година СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар по ветеринарна медицина

 

5.      Корозија и заштита (изборен)  за IV година СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈАОбразовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

 

6.     Испитување на металите за IV година СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар со

 

7.     Принципи на статика (изборен) за III година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:  Архитектонски техничар.

 

Отварањето на шифрите за горе наведените предмети  ќе се изврши во просториите на Министерството за образование и наука - Педагошка служба  ул.„Св.Кирил и Методиј„ бр.54 - 13 кат на 05.06.2023 година (ПОНЕДЕЛНИК) со почеток во 10.00 часот.

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar