Преку игра и другарување до меѓуетничка соработка

 

Преку игра и другарување до меѓуетничка соработка

 

 

Педесетина ученици од основните училишта „Петар Поп Арсов“ од општина Карпош и „Тефејуз“, општина Чаир, кои наставата ја следат на македонски и турски наставен јазик, имаа заедничко учество во контактно училишна програма „Ѕвон“ во Националниот јавен сервис,како дел од заложбите на министерството за образование и наука за развој и унапредување на мултукултурализмот, интеркултурализмот и меѓуетничката интеграција и соработка.

 

За време на гостувањето, очигледно беше расположението помеѓу учениците од различните етнички заедници во земјава, како и високото ниво на мотивираност и желба од страна на учениците да учествуваат во вакви и други активности кои овозможуваат нивно дружење и „физички контакт“ во позитивна насока и со цел дружење, запознавање и комуникација.