Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Соопштение за автори

Соопштение за автори

 

Соопштение за автори

 

Соопштение

Министерството за образование и наука – Педагошка служба ги известува авторите дека ќе се изврши отварање на дел од шифрите по Конкурсите за издавање на учебници  за  II и III година средно стручно четиригодишно образование за следните предмети:

 

1. Електроника за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации.

 

2. Алтернативни форми на туризам за III година СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации:Угостителски техничар за рурален туризам

 

3. Сообраќајници (изборен) за III година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:  Градежен  техничар

 

4. Управно-процесно право за III година СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА Образовни профили/квалификации: Правен техничар и Бизнис администратор средно стручно четиригодишно образование

 

5. Фармакологија за III година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра, Дентален  асистент /

 

6. Основи на угостителското послужување (изборен) за III година СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации: Хотелско туристички техничар.

 

7. Контрола на производни процеси за III година СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА Образовни профили/квалификации: Прехранбен техничар и Техничар за козметички и хемиски производи .

 

8. Контрола на производни процеси за III година СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА Образовни профили/квалификации: Хемиски  лабараториски  техничар.

 

9. Културен туризам (изборен) за III година СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ за III година Образовни профили/квалификации Техничар за настани и анимации 

 

10. Микрокомпјутери и нивно програмирање за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Образовни профили/квалификации: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика.

 

11. Анатомија и физиологија за III година СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ Образовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина.

 

12. Технологија на храна од растително потекло за II година СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКА Образовни профили/ квалификации: Прехранбен техничар.

 

13. Техничка механика за II година СЕКТОР/СТРУКА: ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:  Градежен техничар.

 

14. Технологија на бетон за II година СЕКТОР/СТРУКА: ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:  Градежен техничар.

 

15. Добивање на ретки метали (изборен)  за  IV година СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар.

 

16. Третмани во нега на лице и тело за  IV година СТРУКА/СЕКТОР: ЛИЧНИ УСЛУГИ Образовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина.

 

17. Козметологија за IV година СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ Образовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина.

 

Oтварањето на шифрите за горе наведените предмети  ќе се изврши во просториите на Министерството за образование и наука - Педагошка служба  ул.„Св.Кирил и Методиј„ бр.54 - 13 кат на 15.03.2023 година (СРЕДА) со почеток во 11.00 часот.

[ понеделник, 13 март 2023 ] [ 0 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar