Анексот се пополнува и доставува во три примероци, во писарницата на министерството или преку пошта (ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје), најдоцна до 17.3.2023 година. Исклучок е анексот на договорот за стипендија за Спортска академија, кој може да се достави до 30.3.2023 година. "/> Анексот се пополнува и доставува во три примероци, во писарницата на министерството или преку пошта (ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје), најдоцна до 17.3.2023 година. Исклучок е анексот на договорот за стипендија за Спортска академија, кој може да се достави до 30.3.2023 година. " /> Анексот се пополнува и доставува во три примероци, во писарницата на министерството или преку пошта (ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје), најдоцна до 17.3.2023 година. Исклучок е анексот на договорот за стипендија за Спортска академија, кој може да се достави до 30.3.2023 година. " />

Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Анекси на договори за ученички и студентски стипендии

Анекси на договори за ученички и студентски стипендии

 

Анексот се пополнува и доставува во три примероци, во писарницата на министерството или преку пошта (ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје), најдоцна до 17.3.2023 година. Исклучок е анексот на договорот за стипендија за Спортска академија, кој може да се достави до 30.3.2023 година. 

 Анекс - студентски стипендии прва група
 Анекс - студентски стипендии втора група
 Анекс - студентски стипендии трета група
 Анекс - студентски стипендии владини стипендисти
 Анекс - студентски стипендии - деца на бранители
 Анекс студентски стипендии - хеликоптерска несреќа
 Анекс студентски стипендии со одлука на Влада
 Анекс ученички стипендии - деца без родители
 Анекс ученички стипендии -електро - техничка струка
 Анекс ученички стипендии -градежно - геодетска струка
 Анекс ученички стипендии - машинска струка
 Анекс ученички стипендии - деца со посебни потреби
 Анекс ученички стипендии - социјална поддршка
 Анекс ученички стипендии - талентирани ученици спортисти
 Анекс ученички стипендии -угостителско - туристичка струка
 Анекс ученички стипендии -земјоделска струка
 Анекс ученички стипендии талентирани ученици
 Анекс ученички стпендии - деца на бранители
  Анекс ученички стипендии - спортска академија
 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar