Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Резултати од конкурс за доделување на студентски стипендии за академската 2022-2023 година

Резултати од конкурс за доделување на студентски стипендии за академската 2022-2023 година

 

Резултати од конкурс за доделување на студентски стипендии за академската 2022-2023 година

 

 Прва група - стипендии за редовни студенти од социјални категории
 Договор за стипендија - прва група
 Втора група - стипендии за студенти со висок просек (државни универзитети)
 Договор за стипендии од втора група - за студенти со висок просек
 Втора група - стипендии за студенти со висок просек (приватни универзитети)
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по информатика (државни универзитети)
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по информатика (приватни универзитети)
 Договор за стипендии за студенти запишани на студиски програми по информатика
 Договор за стипендии за преведувачи
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми за преведување и толкување од македонски на албански јазик и обратно (мајчин јазик) и преведување и толкување од албански на македонски јазик и обратно (немајчин јазик)
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по историја на уметност, археологија, ликовна уметност и етнологија и антропологија
 Договор за стипендии за студенти запишани на студиски програми по историја на уметност, археологија, ликовна уметност и етнологија и антропологија
 Договор за стипендии за студетнти запишани на студиски програми по хемија
 Стипендии за студетнти запишани на студиски програми по хемија
 Договор за стипендии за студетнти запишани на студиски програми по физика
 Стипендии за студетнти запишани на студиски програми по физика
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по математика
 Договор за стипендии - математика
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по македонски јазик, македонска книжевност и јужнословенски книжевности
 Договор за стипендии за студенти запишани на студиски програми по македонски јазик, македонска книжевност и јужнословенски книжевности
 Договор за стипендии за студенти запишани на студиски програми од областа на земјоделските, ветеринарните и шумарските науки
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми од областа на земјоделските, ветеринарните и шумарските науки
 Трета група - државни универзитети
 Трета група - приватни универзитети
 Договор за трета група стипендии
 Договор - стипендии за наставен кадар
 Стипендии за студенти кои се запишани во прва година на студиски програми на високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование
 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar