договорот за стипендија со Министерството за образование и наука. Сите кандидати кои нема да го почитуваат овој рок ќе се смета дека се откажуваат од стипендијата."/> договорот за стипендија со Министерството за образование и наука. Сите кандидати кои нема да го почитуваат овој рок ќе се смета дека се откажуваат од стипендијата." /> договорот за стипендија со Министерството за образование и наука. Сите кандидати кои нема да го почитуваат овој рок ќе се смета дека се откажуваат од стипендијата." />

Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Резултати од конкурс за доделување на стипендии за ученици запишани во ДСУ „Математичко - информатичка гимназија“

Резултати од конкурс за доделување на стипендии за ученици запишани во ДСУ „Математичко - информатичка гимназија“

 

Се задолжуваат сите добитници на стипендии по објавувањето на списокот, а најдоцна до 21.11.2022 година да го потпишат договорот за стипендија со Министерството за образование и наука. Сите кандидати кои нема да го почитуваат овој рок ќе се смета дека се откажуваат од стипендијата.

Ученици кои ги исполнуваат условите: 

Р.

Бр

     Име

 

презиме

Училиште

1

Рудина

Алиу

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

 

2

Андреј

Ташковски

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

3

Огнен

Симовски

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

4

Премтим

Гаши

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

5

 

Бојан

Дамјановски

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

6

Антонела

Владева

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

7

Фјола

Шахини

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

8

Ерсин

Јакупи

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

9

Марко

Ѓорѓиев

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

10

Тео

Србиноски

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

11

Никола

Милков

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

 

12

 

Лина

Топојани

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

13

Марко

Димитриевски

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

14

Нина

Зикова

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

15

Кристијан

Ивановски

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

16

Димитар

Данев

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

17

 

Ерблин

Љатифи

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

18

Ермир

Љатифи

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

19

Муадх

Зеќири

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

20

Ерјон

Бељули

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

21

Константин

Ѓорѓиевски

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

22

Алда

Исмани

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

23

Мухамед

Ќазими

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

24

Виктор

Михјаловски Масловариќ

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

25

Теодора

Велева

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

26

Теодора

Атанасовска

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

27

Бесарт

Мифтари

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

28

Сара

Тошевска

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

29

Јусуф

Демири

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

30

Бертан

Садики

ДСУ ,,Математичка Информатичка Гимназија“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици кои не ги исполнуваат условите: 

Р.

Бр

Име

 

              презиме

 

        образложение

1

Саранда

Исмаили

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

2

Лилјана

Пиргановска

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

3

Исра

Нухиу

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

4

Фатбардха

Бахтијари

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

5

Ања

Лозановска

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

6

 

Мерва

Салихи

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

7

Дафина

Идризи

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

 

8

 

Ангела

Мутовиќ

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

9

Марија

Манчевска

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

10

Сара

Мемети

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

11

Арта

Ајдини

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

12

Елза

Беџети

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

13

Ерда

Шаќири

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

14

Калтрина

Палоши

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

15

Блерта

Селими

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

16

Алма

Рустеми

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

17

Ејља

Муслиу

Не е ученик во ДСУ математичко информатичка гимназија, согласно конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ„МИГ“ за учебната 2022/2023 година

 

 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar